Kỹ Thuật Sơn Mài Và Khảm Trai

Mục tiêu đào: tạo ngành Kỹ thuật sơn mài và khảm trai Kiến thức. Trình bày được cách chuẩn bị dụng cụ, nguyên, vật liệu dùng trong nghề sơn mài và khảm trai. Trình bày được công dụng, cấu tạo, phương pháp sử dụng các dụng cụ sơn…

Cao Đẳng Điện Lạnh

Nghanh điện lạnh để xây dựng lắp đặt kho lạnh, điều hòa, không hề đơn giản, việc sửa chữa đòi hỏi có tay nghề, có nhiều sinh viên ngành công nghiệp sắp tốt nghiệp ra trường đều tìm cơ hội thực tập, hay như nhiều học sinh mới tốt nghiệp mới…