Browsing Category

Ngành Đào Tạo

Cao Đẳng Điện Công Nghiệp

Cùng với xu thế phát triển hóa toàn cầu, Ngành điện tử công nghiệp là một trong những ngành đang phát triển mạnh hiện nay, do vậy cơ hội việc làm cho ngành học này luôn rất lớn. Điện – Điện tử công nghiệp – ngành có xu hướng phát triển…

Cao Đẳng Quản Trị Mạng Máy Tính

Trong hơn 1 thập kỷ qua đánh dấu sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật trong đó ứng Công nghệ Thông tin đặc biệt là Mạng Máy Tính đã trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống. Rất nhiều bạn trẻ muốn đặt chân vào lĩnh vực này để làm…

Cao Đẳng Kế Toán Doanh Nghiệp

Ngày nay nghề kế toán doanh nghiệp là nghề đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực quản lý kinh tế xã hội. Nhìn tổng quan, từ quản lý ở phạm vi nhỏ như ở từng cơ quan, tổ chứ, doanh nghiệp cho tới quản lý ở phạm vi lớn hơn là toàn bộ nền…