Kế Toán Doanh Nghiệp

0
376
Ngày nay nghề kế toán doanh nghiệp là nghề đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực quản lý kinh tế xã hội. Nhìn tổng quan, từ quản lý ở phạm vi nhỏ như ở từng cơ quan, tổ chứ, doanh nghiệp cho tới quản lý ở phạm vi lớn hơn là toàn bộ nền kinh tế quốc dân đều cần đến người làm kế toán.
Đối với những người làm chủ cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức… họ là người thấu hiểu nhất vị trí và vai trò của kế toán nhất là phải vận dụng những con số tưởng chừng rất khô khan nhưng nhiều ý nghĩa mà kế toán cung cấp để đen lại sư phát triển cho doanh nghiệp
Kế toán doanh nghiệp

Mục tiêu đào tạo Cao đẳng Kế Toán tại Cao Đẳng Kỹ Thuật Mỹ Nghệ Việt Nam

Kiến thức:
– Vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế -xã hội, tài chính – tiền tệ, kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao
– Vận dụng được kiến thức tin học, ngoại ngữ trong công tác kế toán
– Vận dụng được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn
– Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp
– Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp
– Đánh giá được tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp

Kỹ năng:
– Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán
– Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết
– Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp
– Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp
– Thiết lập mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng
– Sử dụng thành thạo 2 đến 3 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng
– Phân tích được tình hình kinh tế, tài chính doanh nghiệp
– Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp
– Cung cấp đầy đủ thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị
– Tham mưu được cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến làm cho công tác kế toán và công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp đúng pháp luật
– Lập được kế hoạch tài chính doanh nghiệp.

Thời gian đào tạo Cao đẳng Kế Toán
– Hệ Sơ cấp nghề: Thời gian đào tạo 3, 6 hoặc 9 tháng
– Hệ Trung cấp nghề: Thời gian đào tạo 02 năm
– Hệ Cao đẳng nghề: Thời gian đào tạo 2,5 năm       

Đối tượng tuyển sinh Cao đẳng Kế Toán
Công dân Việt Nam đã tốt nghiệp PTTH trở lên hoặc tương đương, tuổi đời không quá 35 có nhu cầu học nghề và đảm bảo sức khoẻ đều được đăng ký dự tuyển.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển Cao đẳng Cao đẳng Kế Toán doanh nghiệp: 
– Đơn đăng ký (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương trực tiếp quản lý
– Bản sao văn bằng tốt nghiệp (công chứng)
– Bản sao kết quả học tập (công chứng)
– Bản sao Giấy khai sinh
– 6 ảnh cỡ 4 x 6 (cùng kiểu chụp và ghi rõ họ và tên sau ảnh) trong đó 2 ảnh dán vào hồ sơ có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận