tư vấn tuyển sinh

Đăng ký online

Ngành đào tạo

Kỹ Thuật Sơn Mài Và Khảm Trai

Mục tiêu đào: tạo ngành Kỹ thuật sơn mài và khảm trai Kiến thức. Trình bày được cách chuẩn bị dụng cụ, nguyên, vật liệu...

Cao Đẳng Điện Lạnh

Nghanh điện lạnh để xây dựng lắp đặt kho lạnh, điều hòa, không hề đơn giản, việc sửa chữa đòi hỏi có tay nghề,...

Ngành Thiết Kế Thời Trang

Từ lâu, ngành thiết kế thời trang đã mang tính cạnh tranh rất cao. Chỉ với sở thích thiết kế quần áo có thật sự...