Browsing Tag

nghề may

Cao Đẳng May Thời Trang

Hiện nay, ngành Công nghệ may không chỉ đóng vai trò quan trọng trong đời sống của con người mà còn đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế đất nước. Ngành dệt may là ngành có năng lực cạnh tranh cao bậc nhất của nước ta trong…